Vstup do zabezpečeného úložiště společnosti FRSA Advisory
Log-in to the FRSA Advisory secure file repository system

Login:

Password:

Jak to funguje?

Zabezpečené úložiště je prostor pro sdílení dokumentů a informací mezi společností FRSA Advisory s. r. o. a jejími zákazníky a partnery. Úložiště je fyzicky umístěno na privátních serverech společnosti FRSA Advisory s. r. o. , které jsou uzpůsobeny k ukládání citlivých dat. Každý uživatel (kterému jsou přiděleny přístupové údaje) má přístup pouze do určených repozitářů a složek. Přístupová práva určuje správce systému (odpovědná osoba ze společnosti FRSA Advisory s. r. o. ). V případě jakéhokoliv problému prosím oslovte vaší kontaktní osobu ze společnosti FRSA Advisory s. r. o.

How it works?

Secure File Repository is a space for files and information sharing between the FRSA Advisory s. r. o. and their clients and partners. The repository is physically located on private servers owned by the FRSA Advisory s. r. o. , which are designed to store sensitive data. Each repository user (with received login data) is allowed to access only the selected repositories and folders. Access rights are determined by the system administrator (FRSA Advisory s. r. o.  responsible person). In case of any problems please do not hesitate to inform your FRSA Advisory s. r. o.  contact person.

© FRSA Advisory s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

FRSA Advisory s. r. o.

Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 263 788